ציוד קשירה >>  דגם H45

תוף לבנד ידני. 
יש להרכיב את הנד הידני בתוך התוף.

לאחר מכן  ניתן לנייד בקלות את הבנד ממקום למקום לקשירת משטחים סחורה וכו'​

ציוד קשירה >>

דגם H45

מוצרים נוספים

|  מענה טלפוני עד 22:00  |  הפלד 44 א.ת. חולון

מענה טלפוני עד 22:00