מקודדי מחירים / אקדחי מחירים. 
Gana הינם המשווקים הלעדיים של חברת Motex
ניתן להשיג דגמים מקוריים EOS של מוטקס
במקודדי מחירים שורה / שתי שורות. 
ואקדחי מחירים תואמי מוטקס שורה.​

מוצרים נוספים

|  מענה טלפוני עד 22:00  |  הפלד 44 א.ת. חולון

מענה טלפוני עד 22:00